Populära sökningar

Wihlborgs säljer 24 fastigheter för 288 Mkr

Wihlborgs säljer 24 fastigheter för 288 Mkr Wihlborgs säljer 24 fastigheter för 288 Mkr med en vinst uppgående till 24 Mkr varav 14 Mkr kommer att ingå i Wihlborgs resultat för första kvartalet och 10 Mkr i resultatet för andra kvartalet 2001. Fastigheterna omfattar sammanlagt c:a 99 000 kvm uthyrningsbar yta, mestadels industri och lagerlokaler i enlighet med bifogad bilaga. Försäljningarna sker till ett flertal köpare och innebär att Wihlborgs lämnar Linköping och Norrköping. - Hittills i år har vi sålt fastigheter för totalt c:a 1,3 miljarder kr med en sammanlagd vinst om 149 Mkr. Vi kommer att vara fortsatt offensiva på säljsidan under 2001, säger Wihlborgs VD Erik Paulsson i en kommentar. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00 vVD Olle Knaust, 08-623 69 04, 070-557 58 01 Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 20 miljarder kronor. Mer än 90 procent av Wihlborgs årliga intäkter om c:a 2 miljarder kr genereras på huvudmarknaderna Stockholms- och Öresunds regionerna. Bolaget har kontor i Malmö, Stockholm, Köpenhamn, Helsingborg och Nyköping. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholmsbörsens A-lista. Bilaga till pressmeddelande 2001-04-04 Fastighet Kommun Region Typ Kvm Varubalen 3 Stockholm Stockholm Industri/kontor 10 292 Verkstaden 3-4 Södertälje Stockholm Industri/Lager 3 287 Måttbandet 1 Täby Stockholm Mark - Linjalen 64 Täby Stockholm Mark - Kannan 13 Lund Öresund Kontor 217 Bronsdolken 11 Malmö Öresund Industri/Kontor 970 Kalken 2 Malmö Öresund Industri 9 364 Svedala 122:85, Svedala Öresund Mark - del av Adolf 17 Ystad Öresund Bostad/Butik 1 065 Hildetorp 19 Ystad Öresund Bostad 1 032 Östen 1 Ystad Öresund Bostad 919 Östen 5 Ystad Öresund Bostad 1 415 Linet 2 Alingsås Övrigt Industri/Lager 5 000 Lyftkranen 1 Eskilstuna Övrigt Industri/Kontor 3 161 Alnen 15 Linköping Övrigt Industri/Kontor 3 291 Glasberget 1 Linköping Övrigt Kontor 9 172 Guvernören 13 Linköping Övrigt Industri 2 793 Gymnasten 2 Linköping Övrigt Kontor 1 916 Bronsen 2 Norrköping Övrigt Industri/Kontor 10 046 Järven 3 Norrköping Övrigt Industri/Lager 17 715 Rotfjärilen 1 Norrköping Övrigt Kontor/Industri 5 267 Stålet 3 Norrköping Övrigt Industri/Kontor 9 888 Åby 20:2 Norrköping Övrigt Kontor/Övrigt 2 163 Total: 98 973 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/04/20010404BIT01060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/04/20010404BIT01060/bit0001.pdf

4 apr 2001 18:02