Populära sökningar

Wihlborgs säljer 32 fastigheter för 333 Mkr

Wihlborgs säljer 32 fastigheter för 333 Mkr Wihlborgs säljer 32 fastigheter för totalt 333 Mkr med en vinst uppgående till 26 Mkr som kommer att ingå i resultatet för kvartal 4 2000. Fastigheterna omfattar sammanlagt c:a 70 100 kvm uthyrningsbar yta, mestadels industri/lager- och bostadsfastigheter, i enlighet med bifogad bilaga. - Under år 2000 har vi sålt fastigheter för totalt c:a 2,6 miljarder med en sammanlagd vinst om 259 Mkr. Vi kommer att vara fortsatt offensiva på säljsidan även under 2001, säger Wihlborgs VD Erik Paulsson i en kommentar. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00 Ekonomi- och Finanschef Olle Knaust, 08-623 69 04, 070-557 58 01 Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av 20,6 miljarder kronor. Fastig- hetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 miljarder kr och en uthyrningsbar yta på 2,9 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Malmö, Stockholm, Köpenhamn, Helsingborg och Nyköping. Wihlborgsaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. Bilaga till pressmeddelande 2001-01-08 Fastighet Kommun Kvm Kategori Arlöv 19:132 Burlöv 515 Kontor Tågarp 19:164 Burlöv 3 296 Bostad Slänten 17 Huddinge 4 162 Industri/kontor Sjövinden 4 Karlstad 1 365 Industri/Lager Våmmedal 2:123 Kållered 0 Projekt Balder 7 Malmö 1 755 Industri/Lager Länken 5 Malmö 964 Bostad Rektangeln 8 Malmö 2 075 Ind/Butik/Kontor Skjutstallslycka n 24 Malmö 254 Ind./lager Spindeln 13 Malmö 4 499 Industri/Kontor Tavlan 7 Malmö 1 196 Bostad/Butik Uret 7 Malmö 1 178 Bostad Walter 3 Malmö 0 Projekt Sicklaön 117:1 Nacka 3 672 Industri/kontor Slottshagen 1:5 Norrköping 7 300 Industri/kontor Vågskålen 8 Norrköping 5 280 Bostad/kontor Märsta 21:33 Sigtuna 625 Industri/kontor Biblioteket 1 Stockholm 495 Butik/Lager Handkvarnen 2 Stockholm 0 Garage Konsumenten 3 Stockholm 10 245 Industri/kontor Landningsbanan 16 Stockholm 1 464 Industri/kontor Myntkabinettet 1Stockholm 1 634 Butik/Lager Mörtö 9 Stockholm 2 987 Industri/kontor Nattskiftet 4 Stockholm 1 126 Industri/kontor Butik/Lager/kont Piedestalen 1 Stockholm 1 450 or Vinjetten 6 Stockholm 4 391 Bostad/Butik Boken 1 Ystad 1 576 Bostad Falken 3 Ystad 807 Bostad Gylfe 4 Ystad 971 Bostad Schultz 4 och 5 Ystad 4 190 Bostad Nässlan 4 Åstorp 677 Bostad Total: 70 149 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/08/20010108BIT00400/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/08/20010108BIT00400/bit0002.pdf

8 jan 2001 12:01