Populära sökningar

Wihlborgs säljer Arninge Centrum

Wihlborgs säljer Arninge Centrum För en köpeskilling om 220 Mkr säljer Wihlborgs sin del av Arninge Centrum i Täby utanför Stockholm. Vinsten vid fastighetsförsäljningen uppgår till 30 Mkr, vilken kommer att ingå i Wihlborgs resultat för första kvartalet 2001. Wihlborgs del av Arninge Centrum består av fastigheterna Besmanet 7 och 8 som tillsammans innehåller 19 700 kvm butiksytor med ett årligt hyresvärde om 22,5 Mkr. Köparen, Rodamco Sverige, tillträder fastigheterna 2 april 2001. - Försäljningen av Arninge Centrum är en fortsättning på aktiviteterna att minska innehavet av fastigheter med huvudsakligen butikslokaler, säger Wihlborgs VD Erik Paulsson i en kommentar. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00 vVD Olle Knaust, 08-623 69 04, 070-557 58 01 Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 20 miljarder kronor. Mer än 90 procent av Wihlborgs årliga intäkter om c:a 2 miljarder kr genereras på huvudmarknaderna Stockholms- och Öresunds regionerna. Bolaget har kontor i Malmö, Stockholm, Köpenhamn, Helsingborg och Nyköping. Wihlborgsaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/28/20010328BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/28/20010328BIT00100/bit0001.pdf

28 mar 2001 09:47