Populära sökningar

Wihlborgs säljer Burlöv Center

Wihlborgs säljer Burlöv Center Wihlborgs säljer köpcentrumfastigheten Tågarp 15:4, Burlöv Center, i Skåne. Försäljningen sker i bolagsform till fastighetsvärdet 432 Mkr. Vinsten vid försäljningen uppgår till 70 Mkr som kommer att ingå i Wihlborgs resultat för kvartal 2 2001. Burlöv Center består av c:a 35 000 kvm butiksytor med ett årligt hyresvärde om c:a 49 Mkr. Köparen, den holländska fastighetsfonden Schroder European Property fund, tillträder fastigheten i april 2001. - Försäljningen av Burlöv Center är i linje med bolagets inriktning att minska innehavet av fastigheter med huvudsakligen butikslokaler, säger Wihlborgs VD Erik Paulsson i en kommentar. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00 vVD Olle Knaust, 08-623 69 04, 070-557 58 01 Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 20 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna. Bolaget har kontor i Malmö, Stockholm, Köpenhamn, Helsingborg och Nyköping. Wihlborgsaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/19/20010319BIT00790/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/19/20010319BIT00790/bit0001.pdf

19 mar 2001 17:02