Populära sökningar

Wihlborgs säljer Centralgaraget i Malmö till Riksbyggen

Wihlborgs säljer Centralgaraget i Malmö till Riksbyggen Wihlborgs har sålt fastigheten Concordia 22-25 i Malmö, d v s Centralgaraget, till Riksbyggen. Fastigheten har sålts med byggrätt om ca 23 000 kvm bostäder, butiker och garage. Den befintliga byggnaden kommer att rivas. ...och lämnar Kristianstad Wihlborgs har även sålt fem fastigheter i Kristianstad, en i Ystad och en i Malmö till olika privata investerare och fastighetsbolag. Den sammanlagda försäljningssumman vid ovanstående transaktioner uppgår till 230 Mkr och vinsten till 29 Mkr som kommer att ingå i resultatet för tredje kvartalet 2001. Wihlborgs har efter försäljningen inga fastigheter kvar i Kristianstad. - Försäljningen av fastigheterna i Kristianstad är ytterligare ett steg i arbetet med att koncentrera vårt fastighetsbestånd till Öresund och Stockholm, konstaterar Erik Paulsson, VD Wihlborgs Fastigheter AB. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-623 69 55, 0705-95 02 00 Olle Knaust, vVD, tel 08-623 69 04, 070-557 58 01 Mats Berg, Informationschef, tel 08-623 67 45, 0709-18 75 84 Bilaga: Avyttrade fastigheter Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 20 miljarder kronor. Mer än 90 procent av Wihlborgs årliga intäkter om c:a 2 miljarder kr genereras på huvudmarknaderna Stockholms- och Öresunds regionerna. Bolaget har kontor i Malmö, Stockholm, Köpenhamn och Helsingborg. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholmsbörsens A-lista. Bilaga till pressmeddelande från Wihlborgs Fastigheter AB 2001-09-27 Avyttrade fastigheter Fastighet Kommun Region Typ Kvm Hans Kock 14 Kristianstad Övrigt Kontor 4 101 Bajonetten 3 Kristianstad Övrigt Butik 2 247 Bajonetten 4 Kristianstad Övrigt Kontor 4 312 Bajonetten 5 Kristianstad Övrigt Kont/bost 4 748 Fältmarskalken 3 Kristianstad Övrigt Butik/bost 4 938 Falken 11 Ystad Öresund Bostad 1 770 Utanverket 4 Malmö Öresund Bostad 1 068 Concordia 22-25 Malmö Öresund Garage 11 080 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/27/20010927BIT00670/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/27/20010927BIT00670/bit0001.pdf

27 sep 2001 16:05