Populära sökningar

Wihlborgs säljer fastigheter med total vinst om 28 Mkr

Wihlborgs säljer fastigheter med total vinst om 28 Mkr Wihlborgs har sålt nio fastigheter, varav sju bostadsfastigheter i Malmö och Trelleborg, för 154 Mkr. Den sammanlagda vinsten, som kommer att ingå i resultatet för fjärde kvartalet 2001, uppgår till 28 Mkr. Köpare är privata investerare. - Försäljningen av Öresundsfastigheterna är ett led i det fortlöpande arbetet med att minska andelen bostäder i portföljen, kommenterar Erik Paulsson, VD Wihlborgs Fastigheter. Styrelsen för Wihlborgs Fastigheter AB har beslutat att minska andelen bostäder i portföljen från 20% till 10% och därmed ändra den strategiska inriktningen till 70/20/10, där kommersiella lokaler står för 70%, projekt 20% och bostäder 10%. Förändringen kommer att genomföras successivt under de närmaste åren. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-623 69 55, 0705-95 02 00 Olle Knaust, vVD, tel 08-623 69 04, 070-557 58 01 Mats Berg, Informationschef, tel 08-623 67 45, 0709-18 75 84 Bilaga: Avyttrade fastigheter Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av ca 21 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,4 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Malmö, Stockholm, Köpenhamn och Helsingborg. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholmsbörsens O- lista. BILAGA Avyttrade fastigheter Fastighet Kommun Region Typ Kvm Vakten 4 Malmö Öresund Bostad 1 443 Aftonen 4 Malmö Öresund Bostad 1 262 Roslagen 6 Malmö Öresund Bostad 2 958 Härden 11 Malmö Öresund Bostad 4 634 Piggvaren 9 Malmö Öresund Bostad 1 965 Alsingehejdan 8 Trelleborg Öresund Bostad 5 380 Vallen 11 Trelleborg Öresund Bostad/övr 3 771 Årsta 68:3 Uppsala Övrigt Kont/Ind 1 220 Teatern 3* (50%) Örebro Övrigt Butik/Bost 2 428 * Ingick i förvärvet av Postfastigheter. I den ovan redovisade vinsten om 28 Mkr ingår inte Teatern 3. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT00380/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT00380/bit0002.pdf

20 dec 2001 10:20