Populära sökningar

Wihlborgs säljer mark och fastigheter i Burlöv

Wihlborgs säljer mark och fastigheter i Burlöv Wihlborgs har sålt fastigheterna Tågarp 15:16, 15:17, 16:43, 21:144 samt Åkarp 3:79, samtliga i Burlövs kommun, för totalt 80 Mkr. Köpare är en privat investerare. Wihlborgs har vidare avyttrat en del av fastigheten Sunnanå 12:2, som består av tomtmark, till HIAG Fastigheter. Köpeskillingen uppgår till 46,5 Mkr. Markområdet, som ligger i Burlövs kommun och omfattar ca 41 000 kvm, har sålts med byggrätt avseende handel. Sunnanå 12:2 ligger vid en av de större infarterna till Malmö, mellan den yttre och den inre ringvägen. Den sammanlagda vinsten för Wihlborgs vid ovanstående affärer uppgår till 22 Mkr som kommer att ingå i resultatet för det fjärde kvartalet 2001. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-623 69 55, 0705-95 02 00 Olle Knaust, vVD, tel 08-623 69 04 Mats Berg, Informationschef, tel 08-623 67 45, 0709-18 75 84 Bilaga: Avyttrade fastigheter Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av ca 21 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,4 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Malmö, Stockholm, Köpenhamn och Helsingborg. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholmsbörsens O- lista. BILAGA Avyttrade fastigheter Fastighet Kommun Region Typ Kvm Tågarp 15:16 Burlöv Öresund Ind/Lager 1 460 Tågarp 15:17 Burlöv Öresund Ind/Lager 4 320 Tågarp 16:43 Burlöv Öresund Ind/Lager 12 555 Tågarp 21:144 Burlöv Öresund Butik 433 Åkarp 3:79 Burlöv Öresund Butik 1 120 Sunnanå 12:2 (del av) Burlöv Öresund Mark 41 399 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT01100/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT01100/bit0001.pdf

20 dec 2001 14:10