Populära sökningar

Wihlborgs säljer samtliga bostadsfastigheter i Helsingborg

Wihlborgs säljer samtliga bostadsfastigheter i Helsingborg Wihlborgs säljer samtliga 24 bostadsfastigheter i Helsingborg för totalt 295 Mkr med en vinst uppgående till 25 Mkr. Fastigheterna omfattar sammanlagt c:a 44 000 kvm uthyrningsbar yta, varav 35 000 kvm utgörs av bostäder och resterande del av 9 000 kvm butiker och kontor. Den nya ägaren Akelius Fastigheter AB, tillträder fastigheterna den 30 mars 2001. - I och med försäljningen minskas andelen bostäder ytterligare i Wihlborgs fastighetsportfölj, vilket är helt i linje med vår inriktning att fokusera på kommersiella lokaler och utvecklingsprojekt, säger Wihlborgs VD Erik Paulsson i en kommentar. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00 Ekonomi- och Finanschef Olle Knaust, 08-623 69 04, 070-557 58 01 Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 20 miljarder kronor. Fastig- hetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna. Bolaget har kontor i Malmö, Stockholm, Köpenhamn, Helsingborg och Nyköping. Wihlborgsaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/30/20010130BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/30/20010130BIT00380/bit0002.pdf

30 jan 2001 11:14