Populära sökningar

Wihlborgs VD ökar aktieinnehavet

Wihlborgs VD ökar aktieinnehavet Wihlborgs VD Erik Paulsson har ökat sitt aktieinnehav i Wihlborgs med 2 775 500 aktier. Erik Paulssons innehav i Wihlborgs, privat och via bolag, uppgår därefter till 15 095 585 aktier och 1 111 564 teckningsoptioner II. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00, eller Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 20 miljarder kronor. Mer än 90 procent av Wihlborgs intäkter om c:a 2,2 miljarder kr genereras på huvudmarknaderna Stockholms- och Öresunds regionerna. Bolaget har kontor i Malmö, Stockholm, Köpenhamn, Helsingborg och Nyköping. Wihlborgsaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/27/20010326BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/27/20010326BIT00050/bit0001.pdf

27 mar 2001 10:55