Populära sökningar

Åstorpsbeståndet kvar hos Wihlborgs

Åstorpsbeståndet kvar hos Wihlborgs Försäljningen av Wihlborgs fastigheter i Åstorp kommer inte att slutföras då köparen inte kunnat finansiera förvärvet. Köpeskillingen var på 330 Mkr och Wihlborgs vinst skulle ha uppgått till 5 Mkr. - Fastigheterna, som i huvudsak består av bostäder, har haft en god utveckling med sjunkande vakanser under 2001 och vi ser positivt på möjligheterna att hitta nya lösningar för Åstorp, säger Erik Paulsson, VD Wihlborgs Fastigheter. Wihlborgs säljer fastighet med vinst om 12 Mkr Wihlborgs har sålt fastigheten Sköntorp 2, Årsta, med totalt ca 10 000 kvm yta till en nybildad bostadsrättsförening. Köpeskillingen uppgår till 84 Mkr och vinsten till 12 Mkr. Vinsten ingår i resultatet för det fjärde kvartalet 2001. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, Informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av ca 21 miljarder kronor. Stockholms- och Öresundsregionerna utgör Wihlborgs huvudmarknader. Bolaget har kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/28/20020128BIT00720/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/28/20020128BIT00720/bit0001.pdf

28 jan 2002 14:15