Populära sökningar

Omvänd split i Wihlborgs

Omvänd split i Wihlborgs Vid Wihlborgs ordinarie bolagsstämma den 4 april 2002 beslutades om en sammanläggning av aktier (s k omvänd split) 1:5. Det nominella värdet kommer att ändras från 10 kr per aktie till 50 kr. Efter sammanläggningen uppgår det totala antalet aktier i Wihlborgs till 62 423 686. En handelspost kommer att omfatta 100 aktier. Villkor för sammanläggningen: - En ny aktie för påbörjat 5-tal gamla aktier (innehavare av 1, 2, 3, 4, 5 gamla aktier tilldelas 1 ny aktie, innehavare av 6, 7, 8, 9, 10 gamla aktier tilldelas 2 nya aktier osv) - VPC-registrerade aktieägare tilldelas med automatik nya aktier. För förvaltarregistrerade aktieägare rapporterar förvaltaren till VPC vilket antal extra aktier som deras kunder är berättigade till - En av huvudaktieägarna ställer vederlagsfritt det antal aktier som erfordras för att samtliga aktieägare skall erhålla ett antal aktier som är jämnt delbart med fem, till förfogande. Tidplan: 7 juni 2002: sista dag för handel med gammal aktie 10 juni: första dag för handel med ny aktie 12 juni: avstämningsdag för sammanläggningen 13 juni: de nya aktierna införs i aktieboken 14 juni: likviddag för de affärer som gjordes den 10 och den 11 juni 13-17 juni: VPC överför beställda nya aktier till förvaltarna Villkoren för Wihlborgs utestående teckningsoptioner kommer också att påverkas vilket innebär följande: Wihlborgs utestående teckningsoptioner som har en teckningstid under perioden 1 november till 20 december 2002 skall omräknas. Enligt § 4.2 i de allmänna villkoren för avskiljbara optionsrätter 1997/2002 skall omräkning av teckningskursen liksom antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna ske. De nya villkoren innebär att fem gamla teckningsoptioner ger rätten att teckna en ny aktie i Wihlborgs till teckningskursen 100 kr. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, Informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av 21,8 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,5 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,6 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Stockholm, Malmö, Köpenhamn och Helsingborg. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/03/20020603BIT00620/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/03/20020603BIT00620/wkr0002.pdf

3 jun 2002 16:24