Populära sökningar

Wihlborgs säljer fastigheter för 97,5 Mkr med total vinst om 13 Mkr

Wihlborgs säljer fastigheter för 97,5 Mkr med total vinst om 13 Mkr Wihlborgs har sålt tre fastigheter för 97,5 Mkr. Den sammanlagda vinsten, som kommer att ingå i resultatet för kvartal 2, uppgår till 13 Mkr. Fastigheterna omfattar totalt 11 334 kvm och är belägna i Växjö, Karlskrona och Norrköping. Samtliga fastigheter ingick i Postfastigheter, som förvärvades av Wihlborgs i december 2001. - Försäljningen är i linje med vår strategi att avyttra fastigheter som ligger utanför våra huvudmarknader Stockholms- och Öresundsregionerna, kommenterar Erik Paulsson, VD Wihlborgs Fastigheter. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, Informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20 Avyttrade fastigheter Fastighet Kommun Region Typ Kvm Nordstjärnan 1 & 4 Växjö Övrigt Kont/lager 5 665 Sjöstjerna 12 Karlskrona Övrigt Vård 2 389 Renströmmen 7 Norrköping Övrigt Bost/kont 3 280 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av 21,9 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,5 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,7 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Stockholm, Malmö, Köpenhamn och Helsingborg. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/03/20020403BIT00530/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/03/20020403BIT00530/wkr0002.pdf

3 apr 2002 11:43