Populära sökningar

Wihlborgs säljer tre fastigheter med total vinst om 19 Mkr

Wihlborgs säljer tre fastigheter med total vinst om 19 Mkr Wihlborgs har sålt tre fastigheter för 178 Mkr. Den sammanlagda vinsten uppgår till 19 MKr, som kommer att ingå i resultatet för andra kvartalet. Fastigheterna omfattar totalt 25 117 kvm och är belägna i Bröndby (Köpenhamn), Trelleborg och Ystad. - Vi fortsätter planenligt att koncentrera fastighetsbeståndet till förvaltningseffektiva enheter inom våra huvudmarknader Stockholms- och Öresundsregionerna och sälja fastigheter som är färdigförädlade, kommenterar Erik Paulsson, VD Wihlborgs Fastigheter. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, Informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20 Avyttrade fastigheter Fastighet Kommun Region Typ Kvm Banemarksvej 50 Bröndby Öresund Kont/lager 19 626 Östrebro 30 Trelleborg Öresund Kont/butik 3 790 Frigga 7 Ystad Öresund Kont/butik 1 701 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/15/20020515BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/15/20020515BIT00170/wkr0002.pdf

15 maj 2002 10:00