Populära sökningar

Wihlborgs fortsätter att renodla fastighetsbeståndet

Wihlborgs fortsätter att renodla fastighetsbeståndet Försäljningar i Stockholm och Malmö Wihlborgs har sålt 23 fastigheter i Stockholm och en i Malmö för 510 Mkr med en sammanlagd vinst om 40 Mkr. Vinsten kommer att ingå i resultatet för det fjärde kvartalet 2003. 20 av fastigheterna, varav 19 i Stockholm och en i Malmö, har sålts till nybildade bostadsrättsföreningar. - Försäljningar av bostadsfastigheter har genomförts enligt vår strategiska plan om att minska andelen bostäder i vår portfölj till 10 procent, säger Erik Paulsson, VD Wihlborgs Fastigheter. - Under 2003 har vi sålt fastigheter, både bostäder och kommersiella lokaler, för totalt 5,5 miljarder kr med en sammanlagd vinst om 740 Mkr. Avsiktsförklaring om försäljning av fyra fastigheter Wihlborgs har tecknat en avsiktsförklaring om försäljning av fyra fastigheter till Klövern AB (publ). Köpeskillingen uppgår till 120 Mkr. Försäljningen redovisas under första kvartalet 2004 och medför ingen resultateffekt. Fastigheterna är belägna i Örnsköldsvik, Norrköping och Örebro. Klövern förvärvar revers från Wihlborgs Under 2002 förvärvade Klövern AB (publ) ett större fastighetsbestånd av Wihlborgs Fastigheter. I samband med förvärvet utfärdades en revers om ca 190 Mkr. Styrelsen i Klövern AB kommer att föreslå en extra bolagsstämma i Klövern att reversen under första kvartalet 2004 förvärvas från Wihlborgs genom apportemission om ca 12,7 miljoner nyemitterade Klövernaktier. Nyemissionen görs till aktiekursen 15 kr. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20 Bilaga till pressmeddelande 2003-12-22 Avyttrade fastigheter Fastighet Kommun Region Kategori Yta,kvm Kamkoftan 1 (BRF) Stockholm Stockholm Bostad 7 989 Låsstocken 1 (BRF) Stockholm Stockholm Bostad 7 485 Sifferlåset 1 (BRF) Stockholm Stockholm Bostad 2 260 Parfymen 1 Stockholm Stockholm Bostad 773 Vallentuna-Åby Vallentuna Stockholm Bostad 30 431 1:128-1:143 (BRF) Fabrikören 9 Stockholm Stockholm Ind/lager 4 031 Finspång 6 Stockholm Stockholm Ind/lager 8 484 Stensätra 16 Stockholm Stockholm Ind/lager 10 839 Flora 6 (BRF) Malmö Öresund Bostad 1 755 Avsiktsförklaring om försäljning Fastighet Kommun Region Kategori Yta,kvm Bryssel 11 Örnsköldsvik Övriga orter Kontor 2 595 Skeppet 13 Norrköping Övriga orter Butik 3 469 Åby 20:2 Norrköping Övriga orter Kont/butik 2 159 Olaus Petri 3:234 Örebro Övriga orter Kont/butik 9 288 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031222BIT00750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031222BIT00750/wkr0002.pdf

22 dec 2003 16:19