Populära sökningar

Anders Elsell och Anders Jarl till styrelsen för ”nya” Wihlborgs

Anders Elsell och Anders Jarl kommer att ingå i styrelsen för ”nya” Wihlborgs jämte Erik Paulsson (ordförande), Bo Forsén, Kerstin Fredriksson, Sten K Johnson och Johan Qviberg. Mikael Nachemson har anmält att han med anledning av utnämningen till verkställande direktör i Bure Equity AB inte längre har utrymme för ytterligare styrelseuppdrag och därför måste tacka nej till uppdraget i ”nya” Wihlborgs. Anders Elsell är finansanalytiker på Investment AB Öresund. Anders Jarl är idag chef för Projekt och Utveckling i Wihlborgs Öresund och har utsetts till verkställande direktör i ”nya” Wihlborgs. Med ”nya” Wihlborgs avses det bolag, omfattande fastigheterna i Öresundsregionen, som föreslås delas ut till aktieägarna. (Se pressmeddelande 2004-12-13.) Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

22 dec 2004 11:31

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)