Populära sökningar

Beslut vid extra bolagsstämma i Fabege AB (publ

Beslut vid extra bolagsstämma i Fabege AB (publ) Vid den extra bolagsstämman 2004-11-01 beslutades bl a Val av ny styrelse Urban Jansson, Jonas Wahlström, Anders Böös, Sven Hagströmer, Mats Paulsson, Anne-Marie Pouteaux, Lennart Sten och Lars Söderblom avgick som styrelseledamöter i bolaget. Till nya styrelseledamöter valdes Per Berggren, Anders Hörnqvist, Christer Johansson, Olle Knaust samt Erik Paulsson. Konstituerande styrelsemöte * Erik Paulsson, VD i Wihlborgs Fastigheter AB (publ), utsågs till ny styrelseordförande. * Lennart Sten avgick som VD för bolaget. Lennart kvarstår till bolagets förfogande som längst till årsskiftet 2004/2005. Olle Knaust, vVD i Wihlborgs Fastigheter AB (publ), utsågs till ny VD. * Styrelsen kommer att begära avnotering av Fabege AB (publ) från Stockholmsbörsens O-lista. Tidpunkt för avnoteringen aviseras senare. Ansökan om avnotering är en följd av att Wihlborgs Fastigheter AB (publ) har påkallat tvångsinlösen av kvarvarande utestående aktier. Fabege AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, Styrelseordförande Fabege, 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Olle Knaust, VD Fabege, 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Åsvor Brynnel, Informationschef Fabege, 08-769 30 20, 070-600 73 21 Fabege är ett renodlat fastighetsbolag som äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholms-regionen. Fokus ligger på fastigheter som via förädling, utveckling eller områdesspecifika faktorer har förutsättningar att bidra positivt till en förstärkning av kassaflöde och värdetillväxt. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms innerstad samt Kista och Marievik. Det samlade värdet på Fabeges fastighets-bestånd uppgår till drygt 17,5 Mdr med en total uthyrbar yta om cirka 1,3 miljoner kvm (2004-09-30). Det börsnoterade fastighetsbolaget Wihlborgs äger 97 procent av aktierna och 96,7 procent av rösterna i Fabege. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/01/20041101BIT00140/wkr0001.pdf

1 nov 2004 16:42

För ytterligare information