Populära sökningar

Bolagsförvärv

Bolagsförvärv Fabege har i samband med bolagsförvärv erhållit skattemässiga underskottsavdrag om cirka 2,8 Mdr som bedöms kunna utnyttjas från och med inkomståret 2005. I enlighet med Fabeges redovisningsprinciper får bolagsförvärvet ingen momentan effekt på redovisat eget kapital. Fabege AB (publ) För ytterligare information: Informationschef Helena Stångberg, tel 08-769 30 21 Fabege är ett renodlat fastighetsbolag som äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen. Fokus ligger på fastigheter som via förädling, utveckling eller områdesspecifika faktorer har förutsättningar att bidra positivt till en förstärkning av kassaflöde och värdetillväxt. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms innerstad samt Kista och Marievik. Det samlade värdet på Fabeges fastighetsbestånd uppgår till drygt 18 Mdr med en total uthyrbar yta om cirka 1,3 miljoner kvm (2003-12-31). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/06/20041006BIT00200/wkr0001.pdf

6 okt 2004 15:13

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)