Populära sökningar

Concept Building i Kista fullt uthyrt

Concept Building i Kista fullt uthyrt FOI ny hyresgäst i området Fabege har hyrt ut drygt 24 000 kvm i Concept Building till FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut. FOI har tecknat ett 6-årigt hyresavtal med option om ytterligare 4 år till ett sammanlagt hyresvärde (för 6 år) om ca 230 Mkr. Därutöver tillkommer vissa anpassningskostnader som hyresgästen betalar. Inflyttning är planerad till 1 april 2005. Därmed är hela Concept Building om 45 000 kvm fullt uthyrt. Ingvar Roos, Överdirektör FOI säger: "För FOI är det betydelsefullt att kunna samla större delen av verksamheten i stockholmsområdet till moderna, effektiva lokaler i en högteknologisk miljö och med goda allmänna kommunikationer." Fabege är glada att ha kunnat attrahera en högkvalitativ hyresgäst som FOI till Kista. För Fabege är detta en bekräftelse på den återhämtning av hyresmarknaden i Kista som kan skönjas och även en bekräftelse av Fabeges strategiska inriktning och den solida kompetens organisationen äger, säger Fabeges VD Lennart Sten. Fabege AB Ytterligare information: Lennart Sten, verkställande direktör , tfn 08-769 30 10 Per Berggren, chef AO Fastigheter, tfn 08-769 32 00 Fabege fokuserar på kommersiella fastigheter i Stockholms-regionen. Fabege äger och förvaltar kommersiella fastigheter som via förädling, utveckling eller områdesspecifika faktorer har förutsättningar att bidra positivt till en förstärkning av kassaflöde och värdetillväxt. Det samlade värdet på Fabeges fastighetsbestånd uppgår till drygt 18 Mdr med en total uthyrbar yta om cirka 1,3 miljoner kvm. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms innerstad samt Kista och Marievik. Fabege är ett av Sveriges största fastighetsbolag och noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/01/20040401BIT00330/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/01/20040401BIT00330/wkr0002.pdf

1 apr 2004 10:46