Populära sökningar

Erbjudande om courtagefri handel upp till en börspost

Ordinarie bolagsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB 2004 beslöt att erbjuda aktieägare med färre än 100 aktier (en börspost) att courtagefritt antingen komplettera innehavet upp till en börspost eller sälja samtliga aktier. Erbjudandet kommer att genomföras under perioden 25 november – 8 december 2004. Berörda aktieägare erhåller brev med information om erbjudandet. Erbjudandet genomförs i samarbete med FöreningsSparbanken AB/Swedbank Markets. – Erbjudandets främsta syfte är att öka antalet aktieägare med en hel börspost om 100 aktier. Fler sådana aktieägare underlättar aktiehandeln och förbättrar därigenom likviditeten i Wihlborgsaktien, kommenterar Erik Paulsson, VD Wihlborgs Fastigheter. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

22 nov 2004 13:59

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)