Populära sökningar

Fabege avyttrar en bostadsfastighet samt två mindre kommersiella fastigheter

Fabege avyttrar en bostadsfastighet samt två mindre kommersiella fastigheter Fabege har avyttrat ytterligare en bostadsfastighet på Östermalm i Stockholm (Brunfisken 24) för 106,5 Mkr. Brunfisken består av 48 lägenheter med en total yta om 5 041 kvm varav bostadsytan är 2 508 kvm. Priset överstiger marknadsvärdet vid årsskiftet med 19 procent och köpare är en bostadsrättsförening. Realisationsvinsten för Fabege uppgår till 40 Mkr. Därmed är 8 av 12 bostadsfastigheter i Stockholms innerstad som behölls när Bostads AB Drott delades ut till aktieägarna nu sålda. Fabege har också avyttrat två mindre kommersiella fastigheter, Verkstaden 24 i Huddinge och Verkstaden 4 i Botkyrka, till ett sammanlagt pris om 21 Mkr. Priset överensstämmer med värderingen vid årsskiftet och realisationsvinsten uppgår till 3 Mkr. Försäljningarna genomfördes som ett led i Fabeges strategi att vara en av de största fastighetsägarna av kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen med fokus på vissa prioriterade delmarknader. Fabege AB (publ) För ytterligare information kontakta: Lennart Sten, verkställande direktör, tfn 08-769 30 10 Fabege äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen. Fokus ligger på fastigheter som via förädling, utveckling eller områdesspecifika faktorer har förutsättningar att bidra positivt till en förstärkning av kassaflöde och värdetillväxt. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms innerstad samt Kista och Marievik. Det samlade värdet på Fabeges fastighetsbestånd uppgår till omkring 18 Mdr med en total uthyrbar yta om cirka 1,3 miljoner kvm (2003-12-31). Fabege är ett av Sveriges största fastighetsbolag och noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/03/20040603BIT00350/wkr0001.pdf

3 jun 2004 13:06

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)