Populära sökningar

Fabege förlänger avtal med Ericsson om 40 000 kvm i Kista

Fabege förlänger avtal med Ericsson om ca 40 000 kvm kontor i Kista Ericsson förlänger avtal i Kista om ca 40 000 kvm kontor. Avtalen avser Färöarna 3 som Fabege hälftenäger tillsammans med SEB och löper på tre år med start 2004-12-01. Färöarna 3 är en kontorsfastighet som är byggd 1986 med centralt läge nära Kista Galleria. Huskroppen har 12 våningsplan om 4 - 5000 kvm och är sedan tidigare anpassad som enanvändarhus med Ericsson som hyresgäst. " Intresset för Kista har under den senaste tiden ökat. Vi får fler förfrågningar än tidigare och det är speciellt större och kunskapsintensiva företag som visar intresse för att lokalisera sig i Kista. Fabeges uthyrning till FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) om drygt 24 000 kvm tidigare i år är ett tydligt exempel på detta ökande intresse. Fabeges andel i Kista är omkring ca 30 procent och det är därför särskilt glädjande att vi kan konstatera en ökad efterfrågan för området, säger Lennart Sten på Fabege" Fabege AB (publ) Ytterligare information Lennart Sten, verkställande direktör, tfn 08-769 3010 Per Berggren, AO Fastigheter, tfn 08-769 3050 Fabege fokuserar på kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen. Fabege äger och förvaltar kommersiella fastigheter som via förädling, utveckling eller områdesspecifika faktorer har förutsättningar att bidra positivt till en förstärkning av kassaflöde och värdetillväxt. Det samlade värdet på Fabeges fastighetsbestånd uppgår till cirka 18 Mdr med en total uthyrbar yta om cirka 1,3 miljoner kvm. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms innerstad samt Kista och Marievik. Fabege är ett av Sveriges största fastighetsbolag och noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/10/20040510BIT00260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/10/20040510BIT00260/wkr0002.pdf

10 maj 2004 11:50