Populära sökningar

Fabege har avyttrat ytterligare två bostadsfastigheter

Fabege har avyttrat ytterligare två bostadsfastigheter Fabege har avyttrat ytterligare två bostadsfastigheter till ett försäljningspris som i genomsnitt överstiger marknadsvärdet vid årsskiftet med 23 procent. Fastigheterna Valfisken 32 och Röstrand 30 har avyttrats för ett pris om 49 resp 35 Mkr. Reavinsten för Fabege uppgår till sammanlagt 40 Mkr. Fastigheterna har avyttrats till bostadsrättsföreningar och därmed har i år avyttrats sex av de 12 bostadsfastigheter i Stockholms innerstad som inte överfördes till Bostads AB Drott inför utdelningen. Fastighet Uthyrbar yta Varav Antal Pris bostäder lägenheter Valfisken 32 2 415 kvm 1 798 kvm 33 49 Mkr Röstrand 30 1 632 kvm 1 210 kvm 31 35 Mkr Fabege AB (publ) För ytterligare information: Lennart Sten, VD, tfn 08-769 3010 Fabege äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen. Fokus ligger på fastigheter som via förädling, utveckling eller områdesspecifika faktorer har förutsättningar att bidra positivt till en förstärkning av kassaflöde och värdetillväxt. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms innerstad samt Kista och Marievik. Det samlade värdet på Fabeges fastighetsbestånd uppgår till drygt 18 Mdr med en total uthyrbar yta om cirka 1,3 miljoner kvm (2003-12-31). Fabege är ett av Sveriges största fastighetsbolag och noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/19/20040519BIT00430/wkr0001.pdf

19 maj 2004 14:50

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)