Populära sökningar

Fabege säljer kv Mimer 5 för 348 Mkr

Fabege säljer kv Mimer 5 för 348 Mkr Fabege har idag sålt kv Mimer 5, beläget i hörnet Vanadisvägen och Hagagatan, till Akademiska Hus. Fastigheten består av två byggnader - Fysikhuset och Hagahuset - med en uthyrbar yta om 12 592 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd och löpande kontrakt kommer att ge en årshyra om 27,4 Mkr. Försäljningen sker i bolagsform med frånträde 2004- 09-01. Försäljningspriset om 348 Mkr överstiger externvärdering per 2003-12-31 med 25 procent. Vinsten från försäljningen uppgick till cirka 75 Mkr och ingår i resultatet för kvartal II 2004. Kv Mimer som ursprungligen byggdes under 50- och 60-talet har under Fabeges ledning genomgått en omfattande renovering och är nu ett modernt kontorshus som uppfyller dagens krav på tillgänglighet och öppenhet. Ombyggnaden bestod främst av tre viktiga principiella förändringar. Fasaden har givits mer glasade öppningar, korridorer har vidgats invändigt samt gatufasaden i bottenvåningen har öppnats upp. Huvuddelen av ytorna hyrdes ut innan ombyggnaden inleddes medan resterande ytor har hyrts ut under projekttiden. I enlighet med Fabeges affärsmodell säljs nu fastigheten eftersom Fabege nu har genomfört de värdeskapande åtgärder Fabege kan bidra med. Fabege AB (publ) För ytterligare information kontakta: Verkställande direktör Lennart Sten, tel 08-769 30 10 Fabege är ett renodlat fastighetsbolag som äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen. Fokus ligger på fastigheter som via förädling, utveckling eller områdesspecifika faktorer har förutsättningar att bidra positivt till en förstärkning av kassaflöde och värdetillväxt. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms innerstad samt Kista och Marievik. Det samlade värdet på Fabeges fastighetsbestånd uppgår till omkring 17 Mdr med en total uthyrbar yta om cirka 1,3 miljoner kvm (2003-12-31). Fabege är ett av Sveriges största fastighetsbolag och noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/28/20040628BIT00320/wkr0001.pdf

28 jun 2004 17:08

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)