Populära sökningar

Fabege säljer ytterligare en bostadsfastighet - försäljningsvinst 40 Mkr

Fabege säljer ytterligare en bostadsfastighet - försäljningsvinst 40 Mkr Fabege har sålt bostadsfastigheten Lavetten 16 för totalt 104 Mkr. Priset överstiger den externa värderingen per 2003-12-31 med 28 %. Försäljningsvinsten löper på årets andra kvartal. Fabege har därmed sålt 4 av de 12 bostadsfastigheter i Stockholms innerstad som behölls när Bostads AB Drott delades ut till aktieägarna. Köpare är en bostadsrättsförening med tillträde idag. Två av Fabeges medarbetare varav den ena är chef för stabsenheten Transaktioner, bor i fastigheten. Berörda personer har ej, vare sig från Fabege sida eller som representant för bostadsrättsföreningen, medverkat i försäljningsprocessen av aktuell fastighet. Fabeges delårsrapport I 2004 (januari - mars) offentliggörs den 10 maj 2004. Fabege AB (publ) För ytterligare information: Verkställande direktör Lennart Sten, tel 08-769 3021 Fabege är ett renodlat fastighetsbolag som äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen. Fokus ligger på fastigheter som via förädling, utveckling eller områdesspecifika faktorer har förutsättningar att bidra positivt till en förstärkning av kassaflöde och värdetillväxt. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms innerstad samt Kista och Marievik. Det samlade värdet på Fabeges fastighetsbestånd uppgår till drygt 18 Mdr med en total uthyrbar yta om cirka 1,3 miljoner kvm (2003-12-31). Fabege är ett av Sveriges största fastighetsbolag och noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/06/20040506BIT01050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/06/20040506BIT01050/wkr0002.pdf

6 maj 2004 16:41