Populära sökningar

Flaggningsmeddelande

Erik Paulsson med bolag har den 14 december förvärvat 290 000 B-aktier i SkiStar AB (publ). Erik Paulsson med bolag äger därefter totalt 2 790 230 B-aktier, motsvarande 14,3 procent av kapitalet och 10,1 procent av rösterna i SkiStar. Ängelholm den 14 december 2004

14 dec 2004 14:19

För ytterligare information