Populära sökningar

Rådgivare utsedda för att utvärdera Wihlborgs erbjudande

Rådgivare utsedda för att utvärdera Wihlborgs erbjudande Fabeges styrelse har, i syfte att utvärdera budet från Wihlborgs och utreda andra handlingsalternativ för Fabege i avsikt att maximera aktieägarvärdet, utsett Erneholm & Haskel som finansiella rådgivare. DTZ, som normalt medverkar vid marknadsvärderingen av Fabeges fastighetsbestånd, har engagerats för att bl.a. uppdatera den värdering som genomfördes vid senaste årsskiftet. Vidare har Linklaters Advokatbyrå utsetts till juridisk rådgivare. "I den nu uppkomna situationen är det styrelsens avsikt att, som ett led i processen att utvärdera Wihlborgs offentliga erbjudande, även utreda andra alternativ i syfte att säkerställa maximalt aktieägarvärde för Fabeges samtliga aktieägare, säger Urban Jansson, Fabeges styrelseordförande." Styrelsen i Fabege avser att lämna en rekommendation till Fabeges aktieägare i god tid före anmälningstidens utgång som preliminärt angivits till den 15 september 2004. Styrelsen Fabege AB (publ) För ytterligare information: Styrelsens ordförande Urban Jansson, tel 070-619 2344 Verkställande direktör Lennart Sten, tel 08-769 30 10, 070-697 81 70 Informationschef Helena Stångberg, tel 08-769 30 21, 070-619 2344 Fabege är ett renodlat fastighetsbolag som äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen. Fokus ligger på fastigheter som via förädling, utveckling eller områdesspecifika faktorer har förutsättningar att bidra positivt till en förstärkning av kassaflöde och värdetillväxt. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms innerstad samt Kista och Marievik. Det samlade värdet på Fabeges fastighetsbestånd uppgår till drygt 18 Mdr med en total uthyrbar yta om cirka 1,3 miljoner kvm (2003-12-31). Fabege är ett av Sveriges största fastighetsbolag och noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/29/20040729BIT00110/wkr0001.pdf

29 jul 2004 14:48

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)