Populära sökningar

Ekonomisk rapportering 2005

Ekonomisk rapportering 2005 Bokslutskommuniké för 2004 15 februari Ordinarie bolagsstämma 9 maj Delårsrapport januari-mars 9 maj Delårsrapport januari-juni 10 augusti Delårsrapport januari-september 3 november Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok­fört värde av 37,1 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 4,0 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 3,2 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Stockholm, Malmö, Köpenhamn och Helsingborg. Wihlborgsaktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=64195&fn=wkr0001.pdf

17 jan 2005 14:53

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)