Populära sökningar

Erbjudande om courtagefri handel

Ordinarie bolagsstämma 2005 beslöt att erbjuda aktieägare med aktieinnehav som inte är jämnt delbara med 100 (en börspost) att courtagefritt antingen komplettera innehavet upp till närmaste jämna börspost eller sälja aktier ned till närmaste jämna börspost. Aktieägare med färre än 100 aktier har enligt erbjudandet möjlighet att sälja samtliga aktier courtagefritt. Erbjudandet kommer att genomföras under perioden 7-18 november 2005. Berörda aktieägare erhåller brev med information om erbjudandet och anmälningssedel. Erbjudandet genomförs i samarbete med FöreningsSparbanken AB/Swedbank Markets. ¬– Erbjudandets främsta syfte är att öka antalet aktieägare med jämna börsposter, vilket underlättar aktiehandeln och förbättrar likviditeten i Fabegeaktien. Vi har tidigare med god framgång genomfört motsvarande program för aktieägare med mindre innehav än en börspost, säger Erik Paulsson, VD, Fabege AB. Fabege AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

7 okt 2005 09:44

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)