Populära sökningar

Fabege blir huvudägare i Tornet

Fabege förvärvar 82,4 procent av aktierna i Tornet AB. En överenskommelse har träffats med Ratos och Lehman Brothers Real Estate Partners om förvärv av samtliga aktier i LRT Acquisition AB med ett ägande av 21 307 711 aktier i Tornet.

Köpeskillingen uppgår till 146 kr per aktie och totalt 3,1 miljarder kronor. Fabege har förbundit sig att lämna samma erbjudande till Tornets övriga aktieägare. Dessutom avser Fabege att erbjuda ett aktiebytesalternativ innebärande att det för varje aktie i Tornet erhålls en aktie i Fabege. Förvärvet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande. - Tornet har under de senaste åren varit framgångsrikt i sin strategi att koncentrera beståndet och äger idag intressanta och utvecklingsbara fastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö. Fabege kommer som huvudägare att verka för ytterligare koncentration av bolagets fastighetsinnehav, säger Erik Paulsson, VD Fabege. Fabege AB (publ)

23 dec 2005 08:45

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)