Populära sökningar

Fabege förvärvar fastighet i Kista för 90 miljoner kronor

Fabege har förvärvat tomträtten till fastigheten Lidarände 1 i Kista för 90 miljoner kronor. Säljare är Agfa-Gevaert AB. Fabege tillträder fastigheten 1 april 2006.

Fastigheten på Torshamnsgatan 18 i Kista, Stockholms kommun, omfattar 13 900 kvm uthyrbar kontors- och lageryta. I dag nyttjas fastigheten helt av säljaren Agfa som har sitt svenska huvudkontor och lager där. Agfa, ett av världens ledande företag inom digital bildhantering och visuell kommunikation, kommer efter tillträdet att vara hyresgäst hos Fabege. – Det finns förädlingspotential i fastigheten och genom förvärvet förstärker vi vår närvaro på en prioriterad delmarknad, säger Erik Paulsson, VD Fabege. Fabege AB (publ)

30 dec 2005 15:54

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)