Populära sökningar

Fabege gör fastighetsaffärer för totalt 2,8 Mdr

Fabege avyttrar 21 fastigheter för totalt 2,1 miljarder kronor. De avyttrade fastigheterna är belägna i olika delar av Stockholms län (se bilaga Förteckning, avyttrade och förvärvade fastigheter) och de ger en realiserad värdeförändring om 110 miljoner kronor. Försäljningen är villkorad av att Fabege under januari 2006 förvärvar fastigheten Klamparen 10 på Kungsholmen för 0,7 miljarder kronor. Fastigheten har en yta på totalt 25 224 kvm. Den största hyresgästen är Stockholms Tingsrätt. Direktavkastningen på de sålda fastigheterna och fastigheten som förvärvas uppgår till 6 %. Till- och frånträde för samtliga fastigheter är den 1 mars 2006. Fastighetsaffärerna görs med GE Real Estate Norden. Fabege AB (publ) Bilaga: Förteckning över avyttrade och förvärvade fastigheter

22 dec 2005 15:08

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)