Populära sökningar

Fabege gör fastighetsaffärer om totalt 1 261 Mkr med AFA

Fabege förvärvar fastigheten Läraren 5 på Norra Bantorget i Stockholm för 225 Mkr. Fastigheten på Torsgatan 2-4 omfattar totalt 11 125 kvm uthyrbar yta, varav 10 690 kvm kontor och 435 kvm bostäder.

Samtidigt avyttrar Fabege fastigheterna Skjutsgossen 12 på Södermalm och fastigheten Fyrkanten 11 i centrala Stockholm för totalt 1 036 Mkr. De avyttrade fastigheterna ger en realiserad värdeförändring om 50 Mkr. Skjutsgossen 12 på Rosenlundsgatan 3-13/Torkel Knutssongsgatan 20-24 omfattar totalt 31 983 kvm uthyrbar yta och Fyrkanten 11 på Sveavägen 32-36/Apelbergsgatan 42 omfattar totalt 6 685 kvm. Till- och frånträde för samtliga fastigheter är den 16 decemer 2005 och motparten är AFA Sjukförsäkring AB. – Fastigheten Läraren 5 har stor förädlingspotential. Vi ser många möjligheter med fastigheten, säger Erik Paulsson, VD Fabege. Förvärvad fastighet Fastighet Område Kategori Yta, kvm Läraren 5 Norra Bantorget Kontor och bostäder 11 125 kvm Totalt 11 125 kvm Avyttrade fastigheter Fastighet Område Kategori Yta, kvm Skjutsgossen 12 Södermalm Kontor och butik 31 983 kvm Fyrkanten 11 City Kontor, butik och bostäder 6 685 kvm Totalt 38 668 kvm

5 dec 2005 12:07

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)