Populära sökningar

Fabege inleder återköp av egna aktier

Fabege AB (publ) inleder idag det återköpsprogram som godkändes av ordinarie bolagsstämma den 9 maj 2005. Bolagsstämman gav styrelsen bemyndigande att längst intill nästa ordinarie bolagsstämma förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Syftet med återköpsprogrammet är bland annat att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Fabege äger inga egna aktier före återköpsprogrammets start. Fabege AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

14 sep 2005 09:04

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)