Populära sökningar

Fabege säljer elva fastigheter för 2,9 Mdr med vinst om 500 Mkr

Fabege AB (publ) har idag tecknat avtal om försäljning av elva fastigheter till det danska företaget Keops EjendomsHolding för 2,9 miljarder kr. Försäljningspriset motsvarar en direktavkastning om ca 7 procent. I förhållande till bokfört värde per 2005-06-30 innebär försäljningen ett resultat om 500 miljoner kr. Köparen tillträder fastigheterna den 1 december 2005. Fastigheterna är belägna i Haninge (4), Huddinge, Sollentuna, Bromma, Nacka, Årsta, Rågsved och Södermalm. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 155 000 kvm, varav 121 000 kvm i Haninge/Huddinge. Genom försäljningen lämnar Fabege Haninge. Fabege lämnar hyresgaranti i tre år för 21 000 kvm och fem år för 17 000 kvm fr o m oktober 2007. I det redovisade resultatet har hänsyn tagits till hyresgarantin. Som ett led i finansieringen avser köparen att utge nya fastighetsobligationer. Försäljningen är villkorad av att köparen kan erhålla denna finansiering. Se även pressmeddelande från Keops på www.keops.dk. – Genom försäljningen koncentrerar vi vårt bestånd ytterligare i Stockholmsregionen, och vårt fokus på marknader som Stockholms innerstad, Solna, Kista, Täby och Södra Hammarbyhamnen/Nacka blir ännu tydligare, säger Erik Paulsson, VD, Fabege AB. Fabege AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20 Bilaga: avyttrade fastigheter Fabege AB (publ), tidigare Wihlborgs Fastigheter AB, är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok­fört värde av 26,1 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,7 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,1 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen. Avyttrade fastigheter Fastighet Område Kategori Yta, kvm Jordbromalm 6:11 Haninge Ind/lager 4 252 Söderbymalm 3:462 Haninge Kontor 52 698 Söderbymalm 3:481 Haninge Kontor 14 878 Söderbymalm 3:482 Haninge Kontor 10 703 Medicinaren 19 Huddinge Övrigt/kontor 38 685 Tröskan 9 Sollentuna Kontor 1 784 Ålänningen 7 Bromma Kontor 3 352 Sicklaön 358:1 Nacka Kontor 16 630 Görväln 1 Stockholm (Årsta) Kontor 3 606 Smälleklingan 3 Stockholm (Rågsved) Ind/lager 2 092 Postiljonen 17 Stockholm (Södermalm) Kontor/övrigt 6 384 155 064

7 okt 2005 16:00

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)