Populära sökningar

Fabege säljer fastighet för 75 Mkr

Fabege har avyttrat sin del av den kvarvarande delen av Fatburssjön 5 (efter klyvning Fatburssjön 8) till Atrium Fastigheter AB för 75 Mkr med en vinst om 20 Mkr. Köparen tillträder fastigheten 1 september. Fastigheten var samägd (50/50) med köparen. Fastigheten på Magnus Ladulåsgatan 63 på Södermalm i Stockholm består av 8 000 kvm uthyrningsbar yta och är ett ombyggnadsprojekt. Genom försäljningen avslutar vi ett delägt om- och tillbyggnadsprojekt, säger Erik Paulsson, VD Fabege AB. Fabege AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

30 jun 2005 16:32

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)