Populära sökningar

Fabege säljer fastighet i centrala Stockholm för 1 185 Mkr och höjer prognosen för helåret

Fabege säljer Stuten 12 i centrala Stockholm för 1 185 Mkr. Försäljningen ger en realiserad värdeförändring om 180 Mkr. Försäljningspriset motsvarar en direktavkastning om ca 4,8 procent. Köparen, Bank of Ireland Private Banking, å privata kunders räkning, tillträder fastigheten den 1 februari 2006.

Fastigheten på Kungsgatan 25-27, Regeringsgatan 67-71 och Oxtorgsgatan 2-4 består av 15 000 kvm uthyrbar butiks- och kontorsyta. Fastigheten har under de tre senaste åren genomgått en total ombyggnad och är ett nyligen avslutat förädlingsprojekt i egen regi. Fastigheten är i stort sett fullt uthyrd. – Fastigheten är färdigförädlad och försäljningen ligger således i linje med vår affärsidé, kommenterar Erik Paulsson, VD Fabege, affären. Prognosjustering Den tidigare kommunicerade prognosen för resultatet före orealiserade värdeförändringar och skatt uppgick till 1 500 Mkr för helåret 2005, men bedöms nu uppgå till minst 1 700 Mkr. Fabege AB (publ)

2 dec 2005 10:20

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)