Populära sökningar

Fabege säljer fastighet till Diös

Fabege har tecknat en avsiktsförklaring om försäljning av fastigheten Falan 21 i Falun till det nybildade fastighetsbolaget Diös Fastigheter AB. Fastigheten omfattar totalt ca 12 000 kvm, varav 6 500 kvm kontor. Övriga ytor utgörs främst av butikslokaler. Värdet uppgår till ca 85 MKr. Affären avses genomföras genom apportförvärv och köparen tillträder fastigheten senast under första kvartalet 2006. – Genom försäljningen av Falan 21 avyttrar vi Fabeges sista större fastighet utanför Stockholmsregionen, säger Erik Paulsson, VD, Fabege. Fabege AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

18 maj 2005 12:05

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)