Populära sökningar

Fabege säljer hela sitt innehav i Connecta

Fabege AB (publ) har avyttrat hela sitt innehav om 2 434 997 aktier i Connecta AB, motsvarande 23,4 % av bolagets kapital och röster.

Aktierna har placerats genom ett s k bokbyggande av Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB. Aktierna har huvudsakligen förvärvats av svenska och internationella institutioner. Connectas ledning har genom bolag förvärvat 340 000 aktier. Fabege AB (publ)

8 nov 2005 11:16

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)