Populära sökningar

Flaggningsmeddelande

Fabege AB (publ) har avyttrat 165 000 aktier i Connecta AB motsvarande 1,6 procent av kapitalet. Efter försäljning uppgår innehavet till 2 434 997 aktier motsvarande 23,4 procent av kapitalet och rösterna. Fabege AB (publ)

3 nov 2005 14:54

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)