Populära sökningar

Valberedning inför bolagsstämma 2006

Vid ordinarie bolagsstämma den 9 maj 2005 beslutades att Fabeges valberedning, som bland annat ska lämna förslag till styrelseledamöter, ska bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2005. I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats: Anders Silverbåge, Brinova Fastigheter AB Erik Törnberg, Investment AB Öresund Magnus Wärn, AMF Pension Jan Andersson, Robur Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i Stockholm den 4 april 2006. Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@fabege.se eller brev till Fabege AB, Valberedningen, Box 888, 131 25 Nacka. Fabege AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

3 okt 2005 14:17

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)