Populära sökningar

Wihlborgs förvärvar tryckerifastighet av Schibsted

Wihlborgs har förvärvat fastigheten Vanda 1 i Akalla, Stockholms kommun. Säljare är Schibsted-koncernen och köpeskillingen uppgår till 100 Mkr. Wihlborgs tillträder fastigheten den 1 september 2005. I byggnaden, totalt 26 000 kvm, bedrivs tryckeriverksamhet. JMS Mediasystem har avtalat om övertagande av verksamheten från Tidningstryckarna och Wihlborgs har träffat ett hyresavtal med JMS omfattande hela fastigheten. Hyresavtalet löper till 2014-12-31. – Fastigheten har god utvecklingspotential och genom förvärvet förstärker vi vår närvaro på en prioriterad delmarknad, säger Erik Paulsson, VD Wihlborgs Fastigheter. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

21 feb 2005 11:36

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)