Populära sökningar

Wihlborgs överklagar taxeringsdom

Länsrätten i Stockholms län har den 14 januari 2005 beslutat avslå Wihlborgs överklagande av ett omprövningsbeslut avseende 2002 års inkomsttaxering. Länsrättens dom innebär att skattemyndighetens beslut att upptaxera bolaget med 346 Mkr kvarstår, vilket medför en skattekostnad om 97 Mkr. Den beslutade höjningen av Wihlborgs taxerade inkomst beror på att skattemyndigheten ansett att en utdelning om 346 Mkr från ett dotterbolag till Wihlborgs Fastigheter i Stockholm AB är skattepliktig. Detta har sin grund i att skattemyndigheten omklassificerat Wihlborgs Fastigheter i Stockholm AB från ett fastighetsförvaltande bolag till ett bolag som bedriver handel med fastigheter. Wihlborgs delar ej denna bedömning, varför Wihlborgs avser att överklaga länsrättens dom till kammarrätten i Stockholm. Wihlborgs uppfattning är att beslutet ej kommer att leda till någon utbetalning varför skattemyndighetens beslut tills vidare betraktas som en ansvarsförbindelse. (Se även tidigare pressmeddelande i detta ärende 2003-12-19.) Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

20 jan 2005 17:26

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)