Populära sökningar

Fabege förvärvar Wenner-Gren Center

Fabege förvärvar fastigheten Ormträsket 10 i Stockholm för 625 Mkr. På fastigheten finns fastighetskomplexet Wenner-Gren Center som utgörs av två byggnader, ett höghus och ett låghus. Säljare är AMF Pension och tillträde sker den 30 juni. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till ca 18 000 kvm, varav kontor 15 000 kvm, och lokalerna håller hög standard efter genomgripande renovering. Låghuset är idag tomställt med anledning av renoveringsarbetena. Fullt uthyrd beräknas fastighetens direktavkastning uppgå till ca 6 procent. Den förvärvade fastigheten är belägen vid den norra infarten till innerstaden och Fabege äger sedan tidigare två fastigheter om totalt 25 000 kvm uthyrningsbar yta i området. – Wenner-Gren Center blir ett bra komplement till våra befintliga fastigheter i området kring Norra Station, ett område som står inför en mycket intressant utveckling, säger Erik Paulsson, VD Fabege. Fabege AB (publ)

22 maj 2006 13:00

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)