Populära sökningar

Fabege fullföljer förvärvet av Klamparen 10

Fabege har idag förvärvat fastigheten Klamparen 10 av GE Real Estate för 0,7 miljarder kronor. Som tidigare kommunicerats var förvärvet ett villkor i affären mellan Fabege och GE Real Estate den 22 december 2005 när Fabege avyttrade 21 fastigheter.

Fabege tillträder fastigheten 1 mars 2006. Fastigheten Klamparen 10, med en yta på totalt 25 224 kvm, är belägen på Kungsholmen. Stockholms Tingsrätt är lokaliserad i fastigheten. Fabege AB (publ)

13 jan 2006 10:00

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)