Populära sökningar

Fabege medverkar till skapandet av en ny nationalarena

Fabege har tillsammans med Svenska Fotbollförbundet, Solna Stad, Jernhusen AB och Peab Sverige AB tecknat en avsiktsförklaring om att uppföra en ny nationalarena för fotboll i Solna. Den nya nationalarenan avses uppföras vid Solna station och kommer att stå klar senast 2011. Arenan kommer att kosta ca 1,8 Mdr och de fem intressenterna kommer tillsammans, enligt avsiktsförklaringen, att skjuta till ca 900 Mkr. Fabege äger idag ett 20-tal fastigheter med ca 330 000 kvm uthyrningsbar yta i Solna. De flesta fastigheterna är belägna inom Solna stationsområdet i anslutning till platsen för den nya arenan. – Det är mycket glädjande att kunna bidra till att Sverige får en nya nationalarena för fotboll och andra evenemang, säger Erik Paulsson, VD i Fabege. – Området kring Solna Station har ett mycket bra läge med utmärkta kommunikationer och kommer med uppförandet av den nya arenan att bli en ännu mer attraktiv stadsdel för både arbete och boende, fortsätter Erik Paulsson. Fabege AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

1 apr 2006 19:20

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)