Populära sökningar

Flaggningsmeddelande

Fabege AB (publ) har genom riktad nyemission erhållit 46 180 067 aktier i Klövern AB (publ). De nyemitterade aktierna utgör dellikvid för de till Klövern avyttrade fastighetsbestånden i Kista och Täby. Fabege äger totalt 46 180 067 aktier i Klövern AB motsvarande 27,7 procent av kapital och röster.

Fabege AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

24 nov 2006 13:23

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)