Populära sökningar

Lösenbelopp för aktier i Fabege Fastigheter Stockholm AB (tidigare Fabege AB) fastställt

Skiljenämnden har fastställt det lösenbelopp som Fabege AB ska erlägga för de inlösta aktierna i Fabege Fastigheter Stockholm AB (tidigare Fabege AB). Lösenbeloppet uppgår till 114,30 kr per aktie, vilket är i enlighet med Fabeges yrkande. Därutöver utgår ränta om 8,32 kr per aktie. Utbetalning sker den 22 september 2006. Antalet inlösta aktier uppgår till 31 684 A-aktier och 1 719 119 B-aktier. Fabege AB (publ)

19 sep 2006 14:33

För ytterligare information