Populära sökningar

Tornet säljer 14 fastigheter i Malmö

Tornet, som till 99,5 procent ägs av Fabege, har avyttrat hela beståndet om 14 fastigheter i Malmö. Köpare är Wihlborgs Fastigheter som tillträder fastigheterna den 15 maj 2006. Köpeskillingen uppgår till 2 170 Mkr. Försäljningen sker i bolagsform och ger ett resultat efter skatt i Fabege om 80 Mkr som kommer att redovisas under andra kvartalet 2006. Se även pressmeddelande från Fastighets AB Tornet, på www.tornet.se. Fabege AB (publ)

26 apr 2006 11:45

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)