Populära sökningar

Erbjudande om courtagefri handel

I enlighet med beslut på årsstämman 2007 erbjuds aktieägare med aktieinnehav som inte är jämnt delbara med 100 (en börspost) att courtagefritt antingen komplettera innehavet upp till närmaste jämna börspost eller sälja aktier ned till närmaste jämna börspost. Aktieägare med färre än 100 aktier har enligt erbjudandet möjlighet att sälja samtliga aktier courtagefritt.

Erbjudandet kommer att genomföras under perioden 15-30 november 2007. Berörda aktieägare erhåller brev med information om erbjudandet och anmälningssedel. Erbjudandet genomförs i samarbete med Swedbank.


Fabege AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Roger Johansson, vVD, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 13, 070-374 42 85
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

5 okt 2007 13:25

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)