Populära sökningar

Fabege gör bytesaffär om totalt 800 Mkr

Fabege har avyttrat fastigheten Racketen 10 i Alvik till Carnegie Fastigheter Sverige AB för 700 Mkr med realiserad värdeförändring före skatt om 60 Mkr. Fabege behåller en mindre del av fastigheten för egen projektutveckling.

Samtidigt har Fabege förvärvat fastigheten Planen 4 i Solna av Carnegie Fastigheter för 100 Mkr. Planen 4, med cirka 5 000 kvm uthyrningsbar yta, är belägen i Råsunda. Fastigheten inrymmer huvudsakligen kontor och är fullt uthyrd.

Fastigheterna tillträds den 2 april.

– Affären med Carnegie Fastigheter är i linje med vår strategi att koncentrera beståndet till förvaltningseffektiva enheter på våra huvudmarknader och med gott resultat avyttra fastigheter som ligger utanför dessa, kommenterar Christian Hermelin , VD för Fabege.

Fabege AB (publ)

23 feb 2007 08:30

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)